10.0.0.1 – 10.0.0.0.1

10.0.0.1 คือที่อยู่ IP ในเครื่องที่ใช้กำหนดค่าเราเตอร์และเครือข่าย เราเตอร์ Infinity, Cisco และ ASUS บางตัวที่ผลิตโดย D-Link หรือ Comcast มี 10.0.0.1 เป็นที่อยู่เริ่มต้น 10.0.0.1 คือที่อยู่ IP ในเครื่องที่ใช้กำหนดค่าเราเตอร์และเครือข่าย เราเตอร์ Infinity, Cisco และ ASUS บางตัวที่ผลิตโดย D-Link หรือ Comcast มี ... อ่านเพิ่มเติม

Thai